Chậu lan 1 cây

600,000

Lan hồ điệp Đà Lạt, đặc tính cây hoa nhiều nụ, nở đều và độ bền đến 2 tháng.